NGÔI CHÙA MỚI

Sen vàng tàng ẩn Non Tây
Ngày nay nở rộ bên Trời Cali
Quan Âm Tự từ khi khai mở
Tiếng ngợi khen vang khắp cõi xa
Tứ phương Phật tử kéo về
Người đông chùa nhỏ thường ngày chen vai
Tiếng huyên náo truyền qua hàng xóm
Nên City lệnh cấm mấy lần
Thầy cùng đại chúng họp ban
Gấp tìm phương khác mới an nạn này
Mấy năm lặn lội đông Tây
Trải nhiều gian khó, ước nay đã thành
Giờ đây chùa mới huy hoàng
Mênh mông nhà cửa nối hàng liền nhau
Ngoài tường hoa trổ ngát hương
Cây cao rợp bóng, gió đưa nhẹ nhàng
Chung quanh thoáng mát lạ thường
Đường xe đua chạy như dường chen nhau
Sân thoáng đãng hàng trăm xe đậu
Lối ra vào rộng rãi thênh thang
Xa nơi thị tứ trung tâm
Vẻ riêng một cõi Non Bồng khác chi
Trên Chư Phật từ bi gia hộ
Dưới là nhờ tín hữu phát tâm
Bao la công, của cúng dường
Hộ trì Tam Bảo quyết cùng dựng xây
Công, của ấy sánh tày non cả
Sổ ghi công Phật mở sáng loà
Từ đây bổn đạo gần xa
Đồng về nương tựa, âu ca Điện Vàng
Trời Tây Phật Đạo khai đường
Muôn phương đồng hội đạo tràng Quan Âm.

Minh Giới NGUYỄN THIỆU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: